Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ

O κατάλογος θα ενημερώνεται σε τακτικά διαστήματα με καινούργιες καταχωρήσεις.

ACANTHACEAE
Acanthus molis
Acanthus spinosus
AGAVACEAE
Agave americana
AIZOACEAE
Carpobrotus acinaciformis
AMARYLLIDACEAE
Amaryllis belladona
Galanthus elwesii
Narcissus serotinus
Narcissus tazetta
 Pancratium maritimum
Sternbergia lutea
Sternbergia clusiana
ANACARDIACEAE
Pistacia lentiscus
Pistacia terebinthus
Rhus coriaria
APOCYNACEAE
Araujia sericifera
Nerium oleander
Vinca major
ARACEAE
Arisarum vulgare
Arum dioscurides
Arum italicum ssp nickelii
Biarum tenuifolium
Dracunculus vulgare
ARALIACEAE
Hedera helix
ARISTOLOCHIACEAE
Aristolochia hirta
Aristolochia incisa
Aristolochia parvifolia
Aristolochia sempervirens
ASCLEPIADACEAE
Cionura erecta
Cynanchum acurum
Vincetoxicum canescens
ASPARAGACEAE
Asparagus acutifolius
Urginea maritima
BERBERIDACEAE
Berberis cretica
BORAGINACEAE
Alkanna tinctoria
Alkanna tubulosa
Anchusa azurea
Anchusa hybrida
Anchusa humilis
Buglossoides arvenis
Cerinthe major
Cynoglossum cherifolium
Cynoglossum creticum
Echium plantagenium
Heliotropium dolosum
Heliotropium hirsutissimum 
Lithodora hispidula
 Lithospermum arvensis
Myosotis incrassata
Myosotis ramosissima
Neotostema apullum
Onosma erectum
Onosma graecum
Paracaryoum aucheri
Paracaryoum lithospermifolium
Sympytum anatolicum
CACTACEAE
Opuntia ficus indica
CAMPANULACEAE
Asyneuma limonifolium
Campanula delicatula
Campanula hagielia
Campanula erinus
Campanula lyrata
Campanula simulans
Legousia pentagonia
Legousia speculum veneris
CAPRIFOLIACEAE
Lonicera sp.
Sambucus nigra
Viburnum tinus
CARYOPHYLACEAE
Agrostemma githago
Arenaria deflexa
Arenaria muralis
Arenaria sp. 
Cerastium glomeratum
Dianthus pallens
Dianthus quadripuctatus
Dianthus zonatus
Dianthus elegans
Holosteum umbellatum
Minuartia mediterranea
Minuartia anatolica
Minuartia mediterranea
Minuartia mesogitana
Minuartia verna
Petrorhagia armerioides
Petroragia illyrica
Petroragia velutina
Silene behen
Silene colorata
Silene conica
Silene cretica
Silene dichotoma
Silene fuscata
Silene gallica
Silene gigantea
Silene italica
Silene papilosa
Silene samia
Silene sedoides
Silene urvilei
Silene vulgaris
Spergularia marina
Stellaria media
Velezia rigida
CHENOPODIACAE
Anthrocnemum glaucum
Chenopodium murale
Hamilione portulacoides
Noaea mucronata
Salsola kali
CISTACEAE
Cistus creticus
Cistus parviflorus
Cistus salvifolius
Fumana arabica
Fumana thymifolia
Tuberaria guttata
COMPOSITAE
Anthemis arvensis
Anthemis auriculata
Anhemis chia
Anthemis cotula
Anthemis cretica
Anthemis rigida
Anthemis rosea
Anthemis tinctoria
Anthemis tomentosa
Aster squamatus
Asteriscus aquaticus
Atractylis cancellata
Atractyllis gummifera
Bellis annua
Bellis perrenis
Bellis sylvestris
Calendula arvensis
Cardopatum corymbosum
Carduus acicularis
Carduus argentatus
Carduus taygeteus 
Carduus pycnocephalis
Carlina corymbosa
Carthamus dentatus
Centaurea acicularis
Centaurea cariensis
Centaurea cyanus
Centaurea solstitialis
Centaurea spinosa
Centaurea urvilei
Centeurea xylobasis
Chondrilla juncea
Chrysanthemum coronarium
Chrysanthemum segetum
Cichorium intibus
Cirsium arvense
Cirsium creticum 
Cirsium helldreichii
Cnicus benedictus
Conyza canadensis
Crepis foetida
Crepis tybakiensis
Crupina crupinastrum
Dittrichia graveolens
Dittrichia viscosa
Doronicum orientale
Eryngium maritimum
Eupatorium cannabinum
Echinops spinosissimus
Eupatorium cannabinum
Filago aegaea
Filago eriocephala
Gilafio pygmaea
Galinsoga parviflora
Helichryssum orientale
Helichryssum stoechas spp barrelieri
Hieracium sp.
Inula conyzae
Inula heterolepis
Jurinea cadmea
Jurinea mollis
Lactuca intricata
Lactuca tuberosa
Lactuca viminea
Lapsana communis
Matricaria recutita 
Notobasis syriaca
Pallenis spinosa
Phagnalon graecum
Phagnalon rupestre
Picnomos acama
Pullicaria arabica
Ptilostemon chamepeuce
Reinhardia intermedia
Rhagadiolus stellatus
Scolymus hispanicus
Senecio bicolor
Senecio gallicus
Senecio vernalis
Senecio vulgaris
Silybum marianum
Sonchus asper ssp glausescens
Sonchus oleraceus
Taraxacum megalorrhizon
Tragopogon hybridum
Tragopogon porriflorus
Tragopogon pratensis
Urospermum picroides
Xanthium spinosum
Xanthium stramonium
CONVOLVULACEAE
Calystegia silvatica
Convolvulus altheoides
Convolvulus elegantissimus
Convolvulus oleifolius
Ipomea purpurea
Cressa cretica
Cuscuta sp.
CRASSULACEAE
Rosularia serrata
Sedum amplexicaule
Sedum hispanicum var hispanicum
Sedum laconicum
Sedum litoreum
Sedum samium 
Sedum sediforme
Umbilicus parviflorus
Umbilicus rupestris
CRUCIFEAE
Aethionema saxatile
Alyssum foliosum
Alyssum fulvescens
Alyssum minutum
Alyssum samium
Alyssum smyrneum
Arabis verna
Arabidopsis thaliana 
Aubrieta deltoidea
Biscutella didyma
Brassica nigra
Bunias erucago
Cacile maritima
Cardamine graeca
Cardamine hirsuta
Draba bruniifolia 
Erophilla verna
Eruca sativa
Erysimum candicum
Erysimum pusillum
Iberis pruitii
Lunaria annua
Malcolmia flexuosa
Malcolmia maritima
Mathiola sinuata
Mathiola tricuspidata
Nasturtium officinale
Sinapis alba
Thlaspi annuum
CUCURBITACEAE
Ecbalium elaterium
CUPRESSACEAE
Cupressus sempervirens
Juniperus excelsa
Juniperus foetidissima
Juniperus macrocarpa
Juniperus oxycedrus
Juniperus phoenicea
CYPERACEAE
Carex distans
Carex flacca
Cyperus capitatus
Cyperus serotinus
DATISCACEAE
Datisca cannabina
DISPACACEAE
Knautia intergrifolia
Pterocephalus pinardii
Pterocephalus plumosus
Scabiosa polycratis
ELAEAGNACEAE
Elaeagnus angustifolia
EPHEDRACEAE
Ephedra gracilis ssp campylopoda
EQUISETACEAE
Equisetum arnevsis
ERICACEAE
Arbutus adrachne
Arbutus unedo
Erica arborea
Erica manipuliflora
EUPHORBIACEAE
Chrozophora tinctoria
Euphorbia acanthothamnus
Euphorbia apios
Euphorbia chamaesyce
Euphorbia characias
Euphorbia deflexa
Euphorbia dendroides
Euphorbia helioscopia
Euphorbia herniariifolia
Euphorbia kotchyana
Euphorbia peplis
Euphorbia platyphyllos
Euphorbia rigida
Ricinus communis
FAGACEAE
Castanea sativa
Querqus aucheri
Querqus coccifera
Querqus ilex
Querqus pubescens
FUMARIACEAE
Corydalis integra
Fumaria macrocarpa
Fumaria officinalis
Fumaria petteri
GENTIANACEAE
Blackstonia perfoliata
Centaurium erythraea
Centaurium maritimum
Centaurium pulchellum
Centaurium spicatum
GERANIACEAE
Erodium cicutarium
Erodium gruinum
Erodium malacoides
Erodium laciniatum
Erodium vetteri
Geranium dissectum
Geranium lucidum
Geranium molle
Geranium tuberosum
Tribulus terrestris
GRAMINEAE
Briza maxima
Imperata cylindrica
Juncus acutus
GUTIFERAE
Hypericum atomarium
Hypericum empetrifolium
Hypericum hirsinum
Hypericum montbretii
Hypericum perfoliatum
Hypericum perforatum
Hypericum triquetrifolium
IRIDACEAE
Crocus biflorus
Crocus cancelatus
Crocus fleischeri
Crocus olivieri
Crocus palassii
Galanthus elwesii
Gladiolus illyricus
Gladiolus anatolicus
Gynandriris sisyrinchium
Iris albicans
Ιris germanica
Iris suaveolens
Iris tuberosus
Romulea bulbocodium
Romulea columnae
Romulea linaresii
Romulea tempskyana
LABIATAE
Acinos rotundifolium  
Ajuga chamaepytis
Ajuga orientalis
Ballota acetabulosa
Ballota nigra
Clinopodium graveolens
Clinopodium vulgarae
Lamium amplexicaule
Lamium garganicum
Lamium moschatum
Lavandula angustifolia
Lavandula stoechas
Melissa officinalis
Mentha longifolia
Micromeria graeca
Micromeria juliana
Micromeria myrtifolia
Nepeta italica
Origanum sipyleum
Origanum onites
Origanum vulgare
Phlomis fruticosa
Prasium majius
Prunella laciniata
Prunella vulgaris
Rosmarinus officinalis
Salvia fruticosa
Salvia pomifera
Salvia verbenaca
Satureja spinosa
Salvia viridis
Satureja thybra
Scutellaria orientalis
Scutellaria rubicunda
Sideritis curvidens
Sideritis lanata
Sideritis sipylea
Stachys cretica
Stachys spinulosa
Teucrium chamaedrys
Teucrium divaricatum
Teucrium kotschyanum
Teucrium montanum
Teucrium polium
Thymus capitatus
Thymus ocheus ssp chaubardii
Thymus sipylum
Τhymus samius
LAURACEAE
Laurus nobilis
LEGUMINOSEAE
Acacia farneziana
Alhagi graeocorum
Anagyris foetida
Anthyllis hermaniae
Anthyllis vulneraria
Astragalus angustifolius
Astragalus creticus
Astragalus parnassi
Calycotome villosa
Ceratonia siliqua
Cercis siliquastrum
Chamecytisus eriocarpus
Coronilla cretica
Coronilla emerus
Coronilla rostrata
Coronilla scorpioides
Cytisus villosus
Dorycnium hirsutum
Genista acanthoclada
Genista parnassica
Glycyrrhiza glabra
Hippocrepis biflora
Hippocrepis glauca
Hymenocarpus circinnatus
Lathyrus annuus
Lathyrus aphaca
Lathyrus cicera
Lathyrus clymenum
Lathyrus grandiflorus
Lathyrus latifolius
Lotus cytisoides
Lotus edulis
Lotus ornithopodioides
Lotus palustris
Lotus peregrinus
Lotus tetragonolobus
Lupinus angustifolius
Lupinus gredensis
Lupinus gussoneanus
Lupinus pilosus
Medicago arabica
Medicago arborea
Medicago lupulina
Medicago marina
Medicago minima
Medicago orbicularis
Medicago rigidula
Medicago scutellata
Melilotus albus
Melilotus italicus
Melilotus neapolitanus
Onobrychis aequidentata
Onobrychis arenaria
Ononis breviflora
Ononis pubescens
Ononis spinosa
Pisum sativum
Scorpiorus muricatus
Spartium junceum
Teline monspessulana
Trifolium angustifolium
Trifolium arvense
Trifolium boissieri
Trifolium campestre
Trifolium clypeatum
Trifolium grandiflorum
Trifolium hirtum
Trifolium lappaceum
Trifolium pilulare
Trifolium resupinatum
Trifolium scabrum
Trifolium stellatum
 Trifolium tomentosum
Trifolium uniflorum
Trigonella balansae
Trigonella smyrnaea
Trigonella spicata
Vicia bithynica
Vicia cretica
Vicia galilea
Vicia grandiflora
Vicia hybrida
Vicia palaestina
Vicia peregrina
Vicia sativa
Vicia villosa
Wisteria sinensis
LILIACEAE
Allium ampeloprasum
Allium paniculatum
Allium roseum
Allium sphaerocephalon
Allium subhirsutum
Aloe vera
Asphodeline lutea
Asphodelus aestivus
Bellevalia nivalis
Bellevalia trifoliata
Colchicum atticum (Merendera attica)
Colhicum balansae
Colchicum boissieri
Colchicum variegatum
Fritilaria bithynica
Fritilaria carica
Gagea arvensis
Gagea graeca
Hyacinthus orientalis
Lilium candidum
Muscari comosum
Muscari macrocarpum
Muscari neglectum
Muscari weisii
Ornithogalum arabicum
Ornithogalum armeniacum
Ornithogalum narbonense
Ornithogalum nutans
Ornithogalum umbelatum
Ruscus aculeatus
Scilla automnalis
Scilla bifolia
LINACEAE
Linum bienne
Linum nodiflorum
Linum strictum
MAGNOLIACEAE
Magnolia grandiflora
MALVACEAE
Alcea apterocarpa
Althaea hirsuta
Lagunaria patersonia
Lavatera bryonifolia
Lavatera punctata
Malva cretica
Malva sylvestris
MELIACEAE
Melia azedarach
MORACEAE
Morus alba
MYRTACEAE
Myrtus communis
OLEACEAE
Fraxinus ornus
Phillyrea latifolia 
ONAGRACEAE
Epilobium obscurum
Epilobium parviflorum
Epilobium tetragonum
ORCHIDACEAE
Anacamptis coriophora
Anacamptis laxiflora
Anacamptiw palustris
Anacamptis papilionacea 
Anacamptis picta
Anacamptis pyramidalis
Anacamptis sancta
Cephalanthera epipactoides ?
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Dactyloriza pythagorae
Dactyloriza romana
Epipactis condensata ?
Epipactis helleborine spp densifolia
Epipactis microphylla
Epipactis helleborine ssp turcica
Himantoglossum comperianum
Himantoglossum robertianum
Limodorum abortivum
Limodorum abortivum ssp trabutianum
Neottia ovata
Neotinea maculata
Ophrys dodecanensis
Ophrys apifera
Ophrys bombyliflora
Ophrys episcopalis var samia
Ophrys ferrum equinum
Ophrys ferrum equinum var labiosa
Ophrys fusca ssp
Ophrys fusca ssp cinereophilla
Ophrys fusca ssp leucadica
Ophrys fusca ssp iricolor
Ophrys fusca ssp parosica
Ophrys fusca ssp pelinaea
ophrys fusca ssp persephonae
ophrys fusca ssp sitiaca
Ophrys fusca ssp attaviria
Οphrys fusca ssp blitopertha
Ophrys holoserica ssp calypsus
Ophrys holoserica ssp holoserica
Ophrys holoserica ssp heterochilla
Ophrys mammosa
Ophrys mammosa ssp herae
Ophrys mammosa ssp sphegodes
Ophrys oestrifera ssp bicornis
Ophrys oestrifera ssp cornuta
Ophrys omegaifera
Ophrys lutea ssp phryganae
Ophrys lutea ssp sicula
Ophrys reinholdii
Ophrys regis ferdinandi
Ophrys speculum
Ophrys tenthredinifera
Ophrys umbilicata
Ophrys umbilicata ssp attica
Ophrys umbilicata ssp bucephalla
Orchis anatolica
Orchis italica
Orchis pinetorum
Orchis provincialis
Orchis simia
Orchis tridentata
Platanthera clorantha
Serapias bergoni
Serapias carica
Serapias orientalis ssp orientalis
Serapias parviflora erapias vomeracea
Spiranthes spiralis
OPHIOGLOSSACEAE
Ophioglossum vulgatum
OROBANCHACEAE
Orobanche crenata
Orobanche mutelli
Orobanche pubescens
Orobanche schutzii
OPHIOGLOSSACEAE
Ophioglossum vulgatum
OROBANCHACEAE
Orobanche crenata
Orobanche mutelii
Orobanche pubescens
Orobanche schultzii
PAEONIACEAE
Paeonia mascula
PALMAE
Phoenix theophrasti
PAPAVERACEAE
Corydallis integra
Glausium flavum
Papaver argemone ssp nigrotinctum
Papaver dubium
Papaver hybridum
Papaver rhoeas
PHYTOLACCACEAE
Phytolacca acinos
PINACEAE
Pinus brutia
Pinus nigra
pinus pinea
Τaxus baccata
PITTOSPORACEAE
Pittosporum tobira
PLANTAGINACEAE
Plantago lagopus
Plantago lanceolata
Plantago major
Plantago maritima
PLATANACEAE
Platanus orientalis
PLUMBAGINACEAE
Acantholimon aegaeum
Limoniastrum monopetalum
Limonium graecum
Limonium sinuatum
Limonium virgatum
Limonium vulgare
Plumbago europea
POLYGALACEAE
Polygala monspeliaca
Polygala venulosa
POLYGONACEAE
Atraphaxis billardieri
Persicaria capitata
Rumex bucephalorhorus
Rumex tuberosus
PRIMULACEAE
Anagalis arvensis
Cyclamen graecum
Cyclamen hederifolium
Lysimachia atropurpurea
PTERIDOPHYTA
Adiantum capilus veneris
Asplenium onopteris
Asplenium ruta muraria
Asplenium trichomanes
Ceterach officinarum
Cheilanthes pteridioides
Dryopteris pallida
Equisetum telmateia
Pteridium aquillinum
Selaginela denticulata
PUNICACEAE
Punica granatum
RAFFLESIACEAE
Cytinus hypocistis
Cytinus ruber
RANUNCULACEAE
Adonis  annua
Anemone blanda
Anemone coronaria
Anemone panovina
Clematis cirrhosa
Delphinium peregrinum
Delphinium staphisagria
Nigella arvensis
Ranunculus cornutus
Ranunculus ficaria
Ranunculus macrophyllus
Ranunculus marginatus
Ranunculus paludosus
Ranunculus sprunerianus
Ranunculus velutinus
RESEDACEAE
Reseda alba
Reseda lutea
RAMNACEAE
Rhamnus pichleri
Zizyphus zizyphus
ROSACEAE
Eriobotrya japonica
Cerasus prostrata
Crataegus azarolus
Crataegus monogyna
Potentilla recta
Potentilla reptans
Pyrus spinosa
Rosa canina
Rosa glutinosa
Rosa micrantha
Rosa sempervirens
Rubus sanctus
Sacropoterium spinosum
RUBIACEAE
Asperula tenuifolia
Asperula samia
Crucianella latifolia
Cruciata taurica
Galium canum
Galium graecum
Galium heldreichii
Galium incanum
Galium molugo
Galium pastorale
Galium rivale
Galium verum
Rubia tenuifolia
Sherardia arvensis
Valantia hispida
RUTACEAE
Ruta chalepensis
SANTALACEAE
Osiris alba
Thesium bergeri
SAXIFRAGACEAE
Saxifraga carpetana
Saxifraga graeca
Saxifraga sibirica
Saxifraga tridactylites
SCROPHULARIACEAE
Antirrynum majus
Bellardia trixago
Cymbalaria longipes
Linaria chalepensis
Linaria micrantha
Linaria pelisseriana
Misopates orontium
Parentucellia latifolia
Parentucellia viscosa
Scrophularia canina
Scrophularia peregrina
Scrophullaria heterophylla
Verbascum glomeratum
Verbascum pycnostachyoum
Verbascum icaricum
Verbascum sinuatum
Veronica aquatica
Veronica cymbalaria
Veronica grisebachii ssp chamaepitys
SIMAROUBACEAE
Ailanthus altissima
SMILACEAE
Smilax aspera
SOLANACEAE
Datura stramonium
Hyoscyamus albus
Mandragora autumnalis
Nicotiana glauca
Solanum nigrum
STYRACEAE
Styrax officinalis
TAMARICACEAE
Tamarix hampeana
THYMELAEACEAE
Daphne gnidioides
Thymalaea tartonriara
ULMACEAE
Ulmus minor
UMBELIFEREAE
Eryngium maritimum
Ferula communis
Foeniculum vulgarae
Geocaryum stylosum
Lagoecia cuminoides
Scaligeria napiformis
Scandix australis
Tordyllium apulum
Torilis arvensis
Torilis leptophylla
Torilis nodosa
VALERIANACEAE
Centranthus calcitrapae
Valeriana dioscoridis
Valerianella discoidea
VERBENACEAE
Lantana camara
Verbena officinalis
Vitex agnus cactus
VIOLACEAE
Viola heldreichiana
Viola odorataΔεν υπάρχουν σχόλια: