Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017


Νυχτοπεταλούδες της Σάμου 
Τα  Λεπιδόπτερα δηλαδή οι πεταλούδες χωρίζονται σε δύο υποτάξεις .Τα Ροπαλόκερα και τα Ετερόκερα.Η πρώτη υποτάξη στην οποία ανήκουν οι ημερόβιες πεταλούδες είναι  καλά μελετημένη στην Σάμο και ο αριθμός τους φτανει στις 77 (Λ.Παμπέρης 2000). Απο τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα σε αναλογία την έκταση του νησιού. Ωστόσο οι νυχτοπεταλούδες της Σάμου δεν είναι επαρκώς μελετημένες και ο συνολικός αριθμός των ειδών είναι άγνωστος.


Callimorpha quadripunctaria

Arctia villica

 Utetheisa pulchella

Camptogramma bilineata


Rhodostrophia sp.

  Theretra alecto

Aporophylla nigra

 Catocala electa


Dysauxes famula

Macroglossum stellatarum

Acontia lucida

Emmelina monodactyla

Aphelia ferugana

Lygephila craccae

Tortrix viridana

Nomophila noctuela

Xanthorhoe fluctuata

Chrysodeixis chalcites