Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019

Ημίπτερα της Σάμου
Υποτάξη εντόμων που δεν υφίσταται μεταμόρφωση. Όταν το έντομο βρίσκεται στο στάδιο της νύμφης πλησιάζει σταδιακά την μορφή του ενήλικου. Μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές οικονομικές ζημίες σε καλλιέργειες εφόσον ρουφούν τον χυμό των φυτών τα οποία μπορούν και τρυπούν με την βοήθεια στοματικών μερών.Κανονικά έχουν δύο ζεύγη φτερών.Το μπροστινό ζεύγος είναι τουλάχιστον κατά ένα μέρος σκληρυμένο και μοιάζει με τα έλυτρα των Κολεόπτερων. Ο αριθμός των ειδών της Σάμου είναι άγνωστος.

Ancyrosoma leucogrammes

 Coreus marginatus

                                                              Apodiphus amygdali

 Ventocoris rusticus

 Cercopis intermedia

 Neides tipularis 

 Spilostethus pandurus

 Carpocoris mediterraneus

 Graphosoma semipunctatum

 Rhynocoris iracundus

 Centrocoris variegatus


Eyrydema ornata