Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

BORAGINACEAE

 alkanna tinctoria

 alkanna tubulosa

 anchusa hybrida

cynoglossum creticum

Δεν υπάρχουν σχόλια: