Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2010

THYMUS SIPYLEUS-ΛΕΜΟΝΟΧΟΡΤΙΟ thymus sipyleus είναι ευρασιατικό είδος και ανήκει στην οικογένεια των αρωματικών φυτών. Αναπτύσσεται σε ασβεστολιθικούς βραχώδεις τόπους. Στη Σάμο εμφανίζει ακόμα μεγάλους πληθυσμούς μόνο στις κορυφές του Κέρκη από τα 1200 μέτρα  και πάνω. Οι Σαμιώτες το λένε λεμονοχόρτι. Πιθανότατα στο μέλλον οι πληθυσμοί του να αντιμετωπίσουν κρίση εφόσον η συλλογή του από ντόπιους κυρίως επισκέπτες του βουνού γίνεται με τέτοια συχνότητα και ποσότητα  που υπερβαίνει τον αναπαραγωγικό του ρυθμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: