Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018

Λίγο νερό ........για την φύση.
H κατάσταση διατήρησης των υδάτινων  σχηματισμών του Καρβούνη ,ιδίως των ρεμάτων δεν είναι καθόλου καλή. Από παλιά υπάρχει παράδοση ανθρωποκεντρικής υπερεκμετάλλευσης και πραγματικά ελάχιστο νερό περισσεύει για την φύση.


Έργα εκτροπής,και μεταφοράς υδάτων για άρδευση και ύδρευση ξεραίνουν τα ρέματα υποβαθμίζοντας την παρόχθια βλάστηση και πανίδα.
Τα τελευταία χρόνια  επίσης οι παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας έχουν επιτείνει το πρόβλημα.

                                                                                    Potamon hippocrate

Squalius fellowesii
Τα κυριότερα είδη πανίδας που ζουν στα ρέματα του βουνού είναι το καβούρι και ο ποταμοκέφαλος. Οι αλλεπάλληλες χερσαίες συνδέσεις στο απώτερο παρελθόν με τις εναλλαγές στην στάθμη της θάλασσας δικαιολογούν, όπως έχουν δείξει διάφορες μελέτες, την ύπαρξη τους εφόσον τα είδη κατάγονται από την Δ. Ανατολία και δεν είναι ενδημικά.
Σήμερα οι δυνητικοί δρόμοι διασποράς των ειδών αυτών είναι κλειστοί .Οι υδρόβιοι αυτοί οργανισμοί που εξαρτώνται άμεσα από την κατάσταση των συστημάτων γλυκού νερού, ζουν απομονωμένοι στα κλειστά ρέματα του Καρβούνη χωρίς να τους παρέχεται η δυνατότητα ούτε εμπλουτισμού των υδάτων ούτε αποικισμού τους  σε νέους θώκους.


Ο σχεδιασμός διαχείρισης των υδάτων και για τις ανάγκες της βιοποικιλότητας σήμερα αποτελεί ή  μπορεί να αποτελέσει μια νέα πρόκληση για τις  κοινότητες των χωριών του νησιού   αλλά και για τις μελλοντικές πολιτικές ηγεσίες του.Δεν υπάρχουν σχόλια: