Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017

 
ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ 
 
                                                        
  Anisoplia segetum velutina


Blitopertha lineolata
 

Chrysolina herbacea
 

Coccinella septempunctata
 

                                                               Corymbia fulva
 

                                      
                                                                  Larinus latus

                                                                
                                                                 Leptura cordigera


                                                              Melolantha melolantha

                                                              
                                                                 Lilioceris lilii

                                                            
  Mylabris quadripunctata
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: