Σάββατο, 21 Μαΐου 2011

 Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ

Καρβούνης

 Αρχαία λατομεία

 Εργασίες

 Κέρκης

 Από την κορυφή του Καρβούνη

 Κάπου στους Σπαθαραίους

Λιναρία

Δεν υπάρχουν σχόλια: