Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015
ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ
Ophrys speculum
Οι αυτοφυείς ορχιδέες και ειδικότερα τα είδη που ανήκουν στο γένος όφρυς έχουν αναπτύξει ένα μοναδικό τρόπο για να επικονιάζονται. Εξαπατούν τα έντομα με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά που έχουν αναπτύξει στα λουλούδια τους και ταυτόχρονα εκλύουν φερομόνες-οι ορμόνες της ερωτικής έλξης. Τα έντομα ,συνήθως τα αρσενικά ,πέφτουν στην παγίδα. Ο συνδυασμός αυτός, οπτικό και οσφρητικό ερέθισμα, δεν συναντάται σε καμιά άλλη οικογένεια στο... φυτικό βασίλειο. Έχει αναπτυχθεί έτσι μια σχέση μοναδική μεταξύ φυτού και εντόμου επικονιαστή. Ο άνθρωπος σήμερα χρησιμοποιεί εντομοκτόνα σε μεγάλες ποσότητες. Παράδειγμα η Κρήτη ένα νησί πολύ μεγαλύτερο από την Σαμο που η αλόγιστη χρήση εντομοκτόνων είχε σαν αποτέλεσμα την εξαφάνιση του είδους ophrys speculum -οφρύς το κάτοπτρον. Η μείωση των εντόμων έχει σαν αποτέλεσμα την δυσκολία της επικονίασης των φυτών που χρόνο με το χρόνο λιγοστεύουν και στο τέλος εξαφανίζονται από ένα τόπο. Στην Σάμο οι καταγραφές των πληθυσμών δεν δείχνουν τάσης μείωσης όσον αφορά τον κίνδυνο από την χρήση εντομοκτόνων που σημαίνει ότι οι πληθυσμοί παραμένουν με σχετική σταθερότητα στους βιότοπους που εμφανίζονται. Ο κίνδυνος όμως, που φαίνεται να υπάρχει, μπορεί να προέλθει από την καταστροφή των βιοτόπων ,το ξεχέρσωμα δηλαδή των χωραφιών, τις διανοίξεις των δρόμων και την χρήση λιπασμάτων που αλλάζει την σύσταση του εδάφους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: