Παρασκευή, 23 Απριλίου 2010

ΤΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ


Melia azedarach-Είδος της Ν και Α.Ασίας
Agave americana-Είδος του Μεξικού

Nicotiana glauca-Είδος της Ν.Αμερικής

Phytolaca acinos-Είδος των ανατολικών ακτών της Β.Αμερικής

Οpuntia ficus intica-Είδος του Μεξικού

Bέβαια τα είδη αυτής της ανάρτησης δεν είναι τα μόνα ξενικά.Είναι ομως  τα πιό χαρακτηριστικά και τα περισσότερο διαδεδομένα στο νησί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: